Giải pháp CDN – Transcoder Private Cloud

Giải pháp CDN – Transcoder Private Cloud Công cụ chuyển mã trực tiếp và video trực tiếp để chuẩn bị nội dung. Thu thập và mã hoá (transcoding) nội dung đến nhiều thiết bị Private Cloud cung cấp dịch vụ transcoding và chuyển đổi như Public Cloud, […]

View more