Giải pháp CDN – Transcoder Private Cloud

Giải pháp CDN – Transcoder Private Cloud Công cụ chuyển mã trực tiếp và video trực tiếp để chuẩn bị nội dung. Thu thập và mã hoá (transcoding) nội dung đến nhiều thiết bị Private Cloud cung cấp dịch vụ transcoding và chuyển đổi như Public Cloud, […]

View more

Giải pháp CDN – Transcoder Public Cloud

Giải pháp CDN – Transcoder Public Cloud Dịch vụ chuyển mã video để xây dựng nội dung. Dịch vụ mã hoá transcoding trên nền tảng Cloud Transcoder – Public Cloud là một hệ thống chuyển đổi, mã hoá các dạng tập tin dựa trên nền tảng […]

View more